Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2010

Τι απάντησαν τα συναρμόδια Υπουργεία στην Β. Τσόνογλου για τα πυρόπληκτα στην Βοιωτία


Η Υπουργός σημειώνει ότι από τις παραπάνω πυρκαγιές αναφέρθηκαν ζημιές σε πάγιο και φυτικό κεφάλαιο, και ήδη άρχισε η καταγραφή τους. Ειδικότερα, έχουν ήδη καταγραφεί οι ζημιές του παγίου, ενώ εντός του Ιανουαρίου αναμένεται να αρχίσει η καταγραφή των ζημιών στο φυτικό κεφάλαιο.
«Οι οικονομικές ενισχύσεις θα καταβληθούν στους ενδιαφερόμενους παραγωγούς, εφόσον εγκριθεί η πληρωμή τους από την Ε.Ε, το συντομότερο δυνατό. Δεν είναι δυνατό ωστόσο, να δοθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα καταβολής τους, διότι αυτό εξαρτάται από την έγκριση του προγράμματος, την έκδοση ΚΥΑ που ακολουθεί, τις εκτιμήσεις, εκδόσεις και κοινοποιήσεις των πορισμάτων που γίνονται, τις ενδεχόμενες ενστάσεις και επανεκτιμήσεις που προκύπτουν μέχει την τελική συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων αποδόσεων και τιμών των αντίστοιχων καλλιεργειών. Είναι δε γνωστό ότι στον γεωργικό τομέα δεν μπορεί να καταβληθεί κανενός είδους ενίσχυση χωρίς την πρότερη έγκριση της Επιτροπής.
Από τις παραπάνω πυρκαγιές προκλήθηκαν ζημιές και σε ζωικό κεφάλαιο, οι οποίες καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ και αποζημιώνονται σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου, αριθμ. Υπουργικής Απόφασης 321956/14-10-2008 (ΦΕΚ 2130/Β’). Για τις ζημιές αυτές, υποβλήθηκαν δηλώσεις ζημιάς που αφορούν, κυρίως αιγοπρόβατα. Το έργο των εξατομικευμένων εκτιμήσεων ολοκληρώθηκε και καταβλήθηκαν ήδη οι αποζημιώσεις ύψους 8.840 ευρώ» επισημαίνει στην απάντηση της (αρ. Πρωτ 278) η Υπουργός κ. Κατερίνα Μπατζελή.
Σε ότι αφορά τα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο Υφυπουργός κ. Αθανάσιος Μωραϊτης απάντησε τα εξής:
Θέμα: «Πυρκαγιές στο Νομό Βοιωτίας» (Αρ. Πρωτ 411 Β)
Απαντώντας στην Ερώτηση με αρ. Πρωτ. 2435/11-12-09 που κατατέθηκε από την Βουλευτή κα βασιλική Τσόνογλου-Βυλλιώτη, και σύμφωνα με την ενημέρωση από την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείο μας, σας γνωρίζουμε σχετικά με θέματα αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ τα εξής:
Στη χώρα, μας τα δάση και οι δασικές εκτάσεις που συνήθως καίγονται, αναδασώνονται φυσικά, λόγω των κλιματικών και εδαφικών συνθηκών και της βλαστητικής δομής και σύνθεσης των υπαρχόντων συστάδων. Εφόσον δηλαδή είναι δυνατή η φυσική αναγέννηση με την οποία δημιουργούνται πλέον υγιείς και ανθεκτικές συστάδες, δεν επεμβαίνουμε με τεχνητές αναδασωτικές επεμβάσεις.
Το πευκοδάσος στη θέση «Πευκιάς» - όπως μας έχει ενημερώσει το αρμόδιο Δασαρχείο Θήβας – που κάηκε τη φετινή χρονιά, είχε καεί και πριν μια δεκαετία περίπου. Τότε είχαν γίνει τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά και το δάσος άρχισε να αναγεννάτε με φυσικό τρόπο. Η πρόσφατη όμως πυρκαγιά έχει δημιουργήσει πρόβλημα, γιατί περιορίζεται πλέον η δυνατότητα φυσικής αναγέννησης, με αποτέλεσμα να απαιτηθούν τεχνητές αναδασώσεις.
Εφόσον η ανάγκη τεχνητών αναδασώσεων διαπιστωθεί και από τις αρμόδιες περιφερειακές δασικές υπηρεσίες, θα γίνει προσπάθεια να εξασφαλισθούν οι απαραίτητες πιστώσεις, ώστε να υλοποιηθούν οι αναδασώσεις βάσει μελετών που θα συνταχθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Ο Υφυπουργός Αθανάσιος Μωραϊτης
-------------------------------------------------------------------------------------

Η ερώτηση που είχε καταθέσει η κ. Τσόνογλου είναι η εξής:
Αθήνα 11/12/2009
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
α) Οικονομικών
β) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
γ)Περιβάλλοντος, Ενέργειες και Κλιματικών Αλλαγών
ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός ως πυρόπληκτων περιοχών του Δήμου Θίσβης και του Δήμου Πλαταιών Ν. Βοιωτίας. Αποζημίωση πληγέντων από τις πυρκαγιές και μέτρα αποκατάστασης φυσικού περιβάλλοντος.
Κυρίες και κύριε Υπουργέ,
α) Την 17/8/2009 προκλήθηκε πυρκαγιά στο βορειοδυτικό τμήμα του Δήμου Θίσβης και συγκεκριμένα στο Δημοτικό Διαμέρισμα Θίσβης και Προδρόμου, η οποία, μετά από αυτοψία της Δ/νσης Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας διεγνώσθη ότι προκάλεσε την ακόλουθη ζημιά:
Α) Δ/δ Θίσβης:
1) Δημοτικός βοσκότοπος 2.000 στρεμμάτων περίπου στις θέσεις «Φίκεζα» και «Κοκόρεμα», κάηκε ολοσχερώς (100%)
2) Φυτικό κεφάλαιο: επλήγησαν περί τα 5.000 ελαιόδεντρα στις θέσεις «Ασπρόχωμα, Κοντοχώραφο, Πευκιάς, Φίκεζα» από τα οποία τα 2.500 περίπου κάηκαν ολοσχερώς (100%).
3) Έγγειο κεφάλαιο: κάηκαν 5 σταυλαποθήκες που ήταν κατασκευασμένες από τσιμεντόλιθους και χαλυβδομαρμαρίνες.
4) Ζωοτροφές κάηκαν (100%), 300 δέματα μηδικής, 300 δέματα άχυρο και 700 δέματα βρώμης.
Β) Δ/δ Προδρόμου:
1) Κάηκε ολοσχερώς το πευκοδάσος στη θέση «Πευκιάς».
2) Δημοτικός βοσκότοπος έκτασης 3-4.000 στρεμμάτων στις θέσεις «Παπαδόπουλο, Σίταινα και Τούμπα», κάηκε ολοσχερώς.
3) Φυτικό κεφάλαιο: α) κάηκαν ολοσχερώς (100%) 5 στρέμματα αμπελώνων στη θέση «Παπαδόπουλο» και β) επλήγησαν περί τα 6.000 ελαιόδεντρα στις θέσεις «Κοκορίκια, Λάγγος, Μαυροβούνι, Νεκροταφείο και Τάνταρο» από τα οποία 3.000 περίπου κάηκαν ολοσχερώς (100%).
4) Ζωοτροφές: κάηκαν (100%), 300 δέματα μηδικής και 300 δέματα βρώμης.
5) Ζωικό κεφάλαιο: κάηκε 1 τόνος
β) Την 22/8/2009 εκδηλώθηκε μεγάλης εκτάσεως πυρκαγιά στην περιοχή του Δήμου
Πλαταιών στα Δημοτικά Διαμερίσματα των Λεύκτρων και του Καπαρελλίου, από τα οποία κάηκαν :
αα) στο Δ.Δ Λεύκτρων 12.500 ελαιόδεντρα και 1250 στρέμματα πευκοδάσους,
ββ) στο Δ.Δ Καπαρελλίου 16.100 ελαιόδεντρα και 1610 στρέμματα
ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί:
εάν χαρακτηρίστηκαν ως πυρόπληκτες οι ως άνω περιοχές
πότε θα αποζημιωθούν οι πληγέντες ελαιοπαραγωγοί και παθόντες ιδιοκτήτες
ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν για την αποκατάσταση των καμένων δασών και του εν γένει φυσικού περιβάλλοντος.
Η Ερωτώσα Βουλευτής
Βασιλική Τσόνογλου-Βυλλιώτη