Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2010

Ομιλία της Β. Τσόνογλου στη Βουλή


Και ενώ η αγωνία καταναλωτών κι επιχειρηματικού κόσμου ανεβαίνει στα ύψη το ΠΑΣΟΚ εισαγάγει ένα σύγχρονο νομοθέτημα απαλλαγμένο από αγκυλώσεις του παρελθόντος και προσαρμοσμένο στη σύγχρονη κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα, απλοποιημένο αλλά ουσιαστικό και προσανατολισμένο στην οικονομική λογική, στην «κοινωνική ειρήνη», στις «κοινωνικές ανάγκες», στην πραγματική οικονομία.
Οι αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα λειτουργούν προληπτικά προς προστασία της πραγματικής οικονομίας με μία διαδικασία προβλέψιμη και διαφανή όπου θα απαγορεύονται οι καταχρήσεις του θεσμού της αναγκαστικής εκτέλεσης μέσω κακόπιστων χειρισμών.
Οι διατάξεις του σχεδίου νόμου δίνουν την δυνατότητα σε επαγγελματίες αγρότες, μισθωτούς, συνταξιούχους όπως επίσης σε επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, εταιρείες κάθε φύσεως που έχουν περιέλθει σε δυσχερή οικονομική θέση λόγω των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους να εκπληρώσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις, να «ανασάνουν», να καλύψουν τις ανάγκες τους, να επαναπροσδιορίσουν το πιστοληπτικό τους δικαίωμα και τις προτεραιότητές τους, να συνεχίσουν την επιχειρηματική τους δράση και να συνεχίσουν να είναι μέλη μιας σταθερά αναπτυσσόμενης κοινωνίας.
Η θέσπιση των νέων ρυθμίσεων αποτελεί κοινωνική υποχρέωση όλων μας και μία χείρα βοηθείας για τους οφειλέτες θέτοντας φραγμούς σε αδικαιολόγητους και μακροχρόνιους αποκλεισμούς των οφειλετών από την οικονομική ζωή του τόπου.
Το φερόμενο προς συζήτηση και ψήφιση νομοσχέδιο αποτελείται από δυο μέρη.
Στο πρώτο μέρος ρυθμίζονται οφειλές επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς τις τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα καθώς και θέματα που αφορούν στην επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, ενώ στο δεύτερο μέρος ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3299/2004.
Με το άρθρο 7 του νομοσχεδίου παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης βιβλιαρίου επιταγών σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο έχει επιβληθεί στέρηση τέτοιων συναλλαγών, εφόσον υπάρχει τριτεγγυητής.
Με το άρθρο 9 προβλέπονται ασφαλιστικές δικλείδες, ώστε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υποχρεωτικώς να σέβονται τις διατάξεις του Νόμου και τους οφειλέτες.
Η νομοθετική αυτή ρύθμιση, η οποία παρεμβαίνει στη συμβατική αυτή σχέση, αποτελεί ένα εξαιρετικό δίκαιο και πρέπει πράγματι να προστατεύει την αρχή της ισότητας, της ασφάλειας των συναλλαγών, να καλλιεργεί αυτήν την θέση της εμπιστοσύνης. Και αυτό ακριβώς κάνει το παρόν νομοσχέδιο.
Το σπουδαίο όμως και η σημαντική πρωτοβουλία σ’ αυτό το νομοσχέδιο είναι η δυνατότητα με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων στον οφειλέτη να μπορεί να επικαλείται τη μη εμφάνιση σε αρχεία δεδομένων οικονομικής του συμπεριφοράς που διατηρούν πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, όταν έχει ασκηθεί εναντίον υπέρ αυτού ή ανακοπή κατά διαταγής της πληρωμής εφόσον πιθανολογείται η ανυπαρξία της οφειλής.
Είναι ένα νομοσχέδιο που τονώνει την αγορά, τονώνει την ρευστότητα και αναθερμαίνει την οικονομία.
Είναι ένα νομοσχέδιο, λοιπόν, που πηγαίνει σε ορθή κατεύθυνση και γι’ αυτό το λόγο το υπερψηφίζουμε.